Asia T-160/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.1.2019 – RY v. komissio (Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan c alakohta — Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus — Irtisanominen — Luottamussuhteen katkeaminen — Oikeus tulla kuulluksi — Todistustaakka)