EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 306/2019 (2019. gada 13. decembris), ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi) [2020/324]