Kommissionens förordning (EG) nr 503/2003 av den 19 mars 2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull