Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 21/08/1998) keskittymän (Asia N:o IV/M.1248 - KINGFISHER/BUT) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen.)