ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 3822/97 του Roberto MEZZAROMA προς την Επ τροπή. Η γλώσσα των νευμάτων