Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1304/2008 tad- 19 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1266/2007 fir-rigward tal-kondizzjonijiet għall-eżenzjoni ta’ ċerti annimali ta’ speċi suxxettibbli mill-projbizzjoni tal-ħruġ stipulata fid-Direttiva tal-Kunsill 2000/75/KE (Test b’relevanza għaż-ŻEE)