Mål C-350/19 P: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 1 oktober 2020 – Souruh SA mot Europeiska unionens råd (Överklagande – Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder mot Syrien – Åtgärder riktade mot vissa personer och enheter med verksamhet i Syrien – Förteckning över de personer och enheter som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser – Upptagande av klagandens namn i förteckningen – Talan om ogiltigförklaring)