Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3074 - Acea Distribuzione/BTicino/Siemens Metering/JV) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)