Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/24 al Comisiei din 13 ianuarie 2020 de autorizare a unei prelungiri a utilizării semințelor de chia (Salvia hispanica) ca aliment nou și a modificării condițiilor de utilizare și a cerințelor specifice de etichetare pentru semințele de chia (Salvia hispanica), în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)