Strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren Resolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2012 over de strategie van de Europese Unie voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015 (2012/2043(INI))