Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2012–2015) Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2012 om Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012–2015 (2012/2043(INI))