Стратегия за защита и хуманно отношение към животните Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2012 г. относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012—2015 г. (2012/2043(INI))