ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 21 (H-0733/99) του Brian CROWLEY προς το Συμβούλ ο. Προγράμματα για την προστασία θυμάτων εγκληματικών ενεργειών