2019 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/1938 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2019/000 TA 2019 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba)