Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2020/1598, annettu 20 päivänä lokakuuta 2020, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors