SKRIFTLIG FRÅGA E-1129/03 från Roberta Angelilli (UEN) till kommissionen. Kommunen Livornos utnyttjande av medlen från handlingsprogrammet för migrerande arbetstagare.