ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1360/03 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Παραδόσεις ουρανίου και τεχνικών εμπλουτισμού εκ μέρους της επιχείρησης Urenco, προς το Ιράν και άλλα κράτη τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα.