Asia C-241/17 P: Valitus, jonka Holistic Innovation Institute, S.L.U. on tehnyt 2.5.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-706/14, Holistic Innovation Institute v. REA, 16.2.2017 antamasta tuomiosta