Nimen rekisteröintihakemuksen julkaiseminen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla Tämä julkaisu korvaa tekstin, joka julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 203, 17.6.2020, s. 7 2020/C 322/10