Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 193/2012 z dnia 26 października 2012 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik III (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG