SKLEP SVETA o sklenitvi protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v Sporazumu o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko Predlog SKLEP SVETA o sklenitvi protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v Sporazumu o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko