Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den handelskommitté som inrättats enligt interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan, vad gäller antagandet av handelskommitténs arbetsordning och de särskilda kommittéernas arbetsordning