Predlog SKLEP SVETA o določitvi stališča, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za trgovino, ustanovljenem z začasnim Sporazumom o partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani, v zvezi s sprejetjem poslovnika Odbora za trgovino in posebnih odborov