Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Prekybos komitete, įsteigtame Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinuoju partnerystės susitarimu, dėl Prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių ir specialiųjų komitetų darbo tvarkos taisyklių nustatymo