Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговия, създаден по силата на Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Комитета по търговия и на процедурния правилник на специалните комитети