Europaparlamentets resolution om tillämpningen av konventionen om skydd för världsnatur- och kulturarvet inom Europeiska unionens medlemsstater (2000/2036(INI))