Sag C-647/11 P: Domstolens kendelse af 29. november 2012 — Dimos Peramatos mod Europa-Kommissionen (Appel — finansiel støtte bevilget et projekt på miljøområdet — LIFE — beslutning om delvist at tilbagsøge det udbetalte beløb — fastlæggelse af støttemodtagerens forpligtelser — berettiget forventning — begrundelsespligt — retlige fejl)