Věc C-647/11 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 29. listopadu 2012 — Dimos Peramatos v. Evropská komise ( „Kasační opravný prostředek — Finanční podpora přiznaná projektu v oblasti životního prostředí —  „LIFE“ — Rozhodnutí vymáhat část vyplacené částky — Určení povinností příjemce — Legitimní očekávání — Povinnost uvést odůvodnění — Nesprávná právní posouzení“ )