Oikaistaan neuvoston päätös 2011/137/YUTP, annettu 28 päivänä helmikuuta 2011 , Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ( EUVL L 58, 3.3.2011 )