SKRIFTLIG FRÅGA P-3232/03 från Joan Colom i Naval (PSE) till kommissionen. Uppdatering av budgetbeloppen.