Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 13. møde i partskonferencen under konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr, for så vidt angår forslag fra forskellige parter om at ændre nævnte konventions lister og om tilbagekaldelsen af et forbehold, der er meddelt til nævnte konvention