Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 11. listopadu 2010 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (přepracování) (ECB/2010/20) (2011/68/EU)