Ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής ΕνέργειαςΤΙΤΛΟΣ ΙΙ - Διατάξεις για την ενίσχυση της προόδου στον τομέα της πυρηνικής ενέργειαςΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Ο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣΤμήμα 6 - Ειδικές διατάξειςΆρθρο 75