Kommissionens förordning (EG) nr 2730/1999 av den 21 december 1999 om en övergångsbestämmelse för tillämpning av det särskilda bidragssystem för handjur av nöt som föreskrivs i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött