Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1390 al Comisiei din 28 septembrie 2020 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/914 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Brie de Meaux” (DOP)]