Дело C-291/20: Преюдициално запитване от Landgericht Köln (Германия), постъпило на 30 юни 2020 г. — XQ/Deutsche Lufthansa AG