Zaak C-507/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 3 juli 2019 – Bondsrepubliek Duitsland/XT