REWE-Zentral/BHIM Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 27 oktober 2010. # REWE-Zentral AG tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Clina - Ouder gemeenschapswoordmerk CLINAIR - Weigering van inschrijving - Relatieve weigeringsgrond - Onderzoek van gevaar voor verwarring - Verordening (EG) nr. 40/94 - Artikel 8, lid 1, sub b. # Zaak C-22/10 P. TITJUR