Kommissionens förordning (EG) nr 2347/2000 av den 23 oktober 2000 om leverans av mjölkprodukter som livsmedelsbistånd