2011 m. spalio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1062/2011, nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą