Komission direktiivi 2010/85/EU, annettu 2 päivänä joulukuuta 2010 , neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta sinkkifosfidin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ja päätöksen 2008/941/EY muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti