Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9193 – Fairfax Financial Holdings Limited / Eurolife Erb Insurance Group Holdings S.A.) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ.)