RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 940/2014/KE f'dak li jirrigwarda l-prodotti li huma eliġibbli għal eżenzjoni jew tnaqqis tad-dazju tal-baħar (COM(2018)0825 - C8-0000/2019 - 2018/0417(CNS)) Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali Rapporteur: Iskra Mihaylova