Associeringsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Cypern, som følge af nye medlemsstaters tiltrædelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab - Slutakt - Fælleserklæringer - Ensidige erklæringer