Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 133/2011 van 2 december 2011 tot wijziging van bijlage VI (Sociale zekerheid) bij de EER-overeenkomst