Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/675 z 29. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1067/2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality