Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/675 al Comisiei din 29 aprilie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1067/2008 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară provenit din țări terțe