Zadeva C-725/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Grondwettelijk Hof (Belgija) 22. novembra 2018 – Anton van Zantbeek VOF/Ministerraad