Vec C-725/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof (Belgicko) 22. novembra 2018 – Anton van Zantbeek VOF/Ministerraad