Zaak C-725/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Grondwettelijk Hof (België) op 22 november 2018 — Anton van Zantbeek VOF, andere partij: Ministerraad